CA | ES

Tecnificació

Tecnificació

En l’hoquei patins, com en la majoria dels àmbits no només esportius, sinó vitals, la millora continua no té límits. I aquí ens volem instal·lar. Tecnificar, millorar el procés d’aprenentatge i la personalització d’aquest, així com apostar per la precisió.

No avancem si no millorem, no aprenem si no corregim. Sessions de 90 minuts en les que pretenem que et diverteixis, que aprenguis d'una forma diferent i que surtis reforçat de tots aquells aspectes desenvolupats en la sessió.

Properament, publicarem les primeres dates i llocs on s’executaran les nostres sessions de tecnificació!

PARTNERS:

@move.our.minds

info@moveourminds.com